Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo 30 % sazbu podpory pro žádosti podané v roce 2014 k podpoře pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin.