Dnem 1. 3. 2014 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 10. 2014. Procentní výši podpory stanoví a zveřejní PGRLF, a.s. na svých internetových stránkách do 31. 12. 2014. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.