Dne 2. 4. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím regionálních odborů SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.

Dovolujeme si Vás upozornit na rozšíření výčtu podporovaných investic, a to o investice na nákup zemědělské techniky; výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku a na nákup plemenných zvířat, kdy ve formuláři žádosti je třeba zvolit pouze jeden typ investice, na který je požadována podpora. Před podáním žádosti nesmí být zahájena realizace investice a nesmí být uzavřena úvěrová smlouva.