Příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění byl pro rok 2014 ukončen. S ohledem na nové předpisy Evropské unie upravující poskytování veřejných podpor, budou pravidla pro poskytování podpor v rámci uvedených programů od roku 2015 modifikována. Příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy v režimu de minimis dále pokračuje.