Jestliže vás zajímají informace týkající se vývoje trendů sucha nad územím České republiky (aktuální stav sucha, prognóza, dopady sucha), nejnovější zprávy o výzkumu nebo jen vyhledáváte příslušné mapové podklady, určitě nevynechejte stránky projektu InterSucho – www.intersucho.cz.
Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Jeho snahou je také zvýšení obecného povědomí o problémech, které nám z nedostatku vláhy v krajině a půdě plynou.
Na uvedených stránkách máte možnost získat aktuální informace o intenzitě sucha, nasycení půdního profilu, stavu vegetace, zásobách vody v půdě a dopadech sucha na vegetaci. Tyto údaje jsou aktualizovány počátkem každého týdne a přehledně zobrazeny v mapách.
Pro zkvalitnění monitoringu sucha je velmi důležitá zpětná vazba právě od vás zemědělců. Proto bychom vás rádi požádali, abyste zvážili vyplnění krátkého dotazníku na http://www.intersucho.cz/cz/dotaznik/#mother, a tím předali zprávu o současném stavu porostů a nedostatku vláhy právě na vaší farmě. Vyplnění dotazníku vás nebude stát více než 5 minut času.
Vaše odpovědi přispějí k vytvoření mapy o aktuální vodní bilanci a dopadech sucha na produkci.