V souvislosti s vyhláškou č. 52/2008 Sb. Vám sdělujeme, že dle našeho názoru nelze na podpory z PGRLF a.s., hledět jako na dotace ze státního rozpočtu určené přímo jednotlivým žadatelům. Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu z hlediska zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jsou poskytovány PGRLF a.s. z Ministerstva zemědělství a tudíž PGRLF a.s. také provádí každoroční zúčtování použití těchto prostředků podle § 75 zákona č. 218/2000Sb., a to dle dispozic stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb. Z tohoto pohledu PGRLF a.s. tedy předkládá Ministerstvu zemědělství mimo jiné i vyplněnou tabulku dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. PGRLF a.s. tedy neposkytuje dotace, ale podpory a současně provádí i zúčtování přijatých prostředků ze státního rozpočtu. S ohledem na výše uvedené, není nutné zasílat PGRLF a.s. vyplněné přílohy ve smyslu ve vyhlášky č. 52/2008 Sb.