Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor poskytovaných v roce 2015 v rámci investičních programů takto:

• Program Zemědělec – základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 2.4.2015 do 30.9.2015. V případě Mladých zemědělců je podpora navýšena o 1 %.
• Program Technika pro hospodaření v lesích, Dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Zpracovatel – sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 3.8.2015 do 30.9.2015.