Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor poskytovaných v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění takto: Program Zemědělec – základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p. a.

Program Finanční podpora pojištění:

• 18% z uhrazeného pojistného na pojištění ostatních plodin;
• 50% z uhrazeného pojistného na pojištění speciálních plodin;
• 50% z uhrazeného pojistného na pojištění hospodářských zvířat.

Uvedené sazby podpor platí pro žádosti o poskytnutí podpory podané v roce 2014.