Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu:

Finanční podpora pojištění

• 50% z uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin
• 50% z uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin
• 50% z uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat

Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin

• 30% z uhrazených nákladů na pojištění

Pojištění lesních porostů

• 30% z uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů