Tisková zpráva
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Finanční podpora pojištění a Pojištění lesních porostů

Dne 1. 1. 2016 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o finanční podporu pojištění v rámci programůFinanční podpora pojištění a Pojištění lesních porostů. Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci programu Finanční podpora pojištění je požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedených programů, bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 10. 2016. Pravidla pro poskytování podpor nedoznala změn.
Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění/pojištění lesních porostů včetně formulářů žádostí jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo v rámci programu Finanční podpora pojištění od 4. 1. 2016 prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz