Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) vyplatil k dnešnímu dni českým zemědělcům více než 400 milionů korun. Jde o finanční podporu pojištění zahrnující pojištění plodin, speciálních plodin a zvířat.

V rámci tohoto programu PGRLF v loňském roce obdržel téměř 7000 žádostí zemědělců, vyplaceno bylo nyní téměř 80 % předpokládané celkové výše podpory u žádostí podaných v loňském roce. Podle tiskové mluvčí PGRLF Neli Vesselinové jde o jeden z nejžádanějších programů podpory, které fond v současné době poskytuje. „Od roku 2004 je celkový objem vyplacených podpor na pojištění plodin a zvířat už téměř 4 miliardy korun. A s příjmem žádostí pokračujeme i v letošním roce,“ dodává Vesselinova.

PGRLF navíc v rámci zlepšení kvality služeb klientům přijímá nové žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Finanční podpora pojištění elektronicky. Veškeré potřebné dokumenty najdou žadatelé na stránkách www.pgrlf.cz. U tohoto programu je požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok.

V letošním roce zahrnuje nabídka podpůrných programů PGRLF třináct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů. Další významnou roli PGRLF plní právě prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s.
Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz