Na veletrhu Salima chce PGRLF především podpořit zájem o nový Program podpory ZPRACOVATEL. Ten je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahují příjmů z této činnosti ve výši minimálně 50 %.

Mohou ho využít všichni, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů, přičemž velikost jejich závodu není omezena (např. mlékárny, masné závody, pekárny, sýrárny, apod.). Skupina případných žadatelů je tedy poměrně široká. „Chceme podpořit rozvoj venkova a zvýšit zájem pěstitelů a chovatelů, aby investovali do technologií pro další zpracování surovin. V Česku je například vysoká produkce mléka, obrovské množství ale vyvážíme a zpět se k nám vrací mléčné výrobky, přidaná hodnota takové výroby by přitom mohla zůstat v Česku,“ říká k důvodům podpory zpracovatelů ředitel fondu Zdeněk Nekula.

O podporu mohou žádat ti, kteří chtějí investovat do pořízení technologií, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a přispějí hlavně ke zlepšení jakosti výrobků, snížení výrobních nákladů, dalšímu rozšíření produkce podniku, zlepšení produktivity či snížení ekologického zatížení. „Formou podpory je dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty,“ doplňuje Zdeněk Nekula. Maximální sazba podpory je přitom 5 % p.a. a zároveň maximální výše podporovaného úvěru je 50 mil. Kč/rok u jednoho žadatele.

Více informací získají zájemci v průběhu veletrhu Salima na stánku Ministerstva zemědělství v Pavilonu A1, případně na webových stránkách www.pgrlf.cz. Na stránkách jsou k dispozici všechny potřebné formuláře, žádost o podporu lze nově zaslat elektronicky.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s.
Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz