V čele Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) stojí od 1. března letošního roku nově výkonné představenstvo, které se bude zabývat také každodenním provozem společnosti. O změně představenstva na výkonné rozhodl jediný akcionář PGRLF – Ministerstvo zemědělství, zastoupené ministrem Marianem Jurečkou. Od března vstoupily v platnost upravené stanovy fondu.

V čele představenstva zůstává Zdeněk Nekula. Uvedené změny v čele PGRLF podle něj znamenají velký krok k vybudování moderně fungující instituce. „Představenstvo se bude moci scházet častěji a operativně řešit jak neodkladná rozhodnutí, tak i běžné provozní záležitosti,“ uvedl Nekula. Členové představenstva, kteří by se podle předpokladu mohli scházet každý týden, budou mít podle Nekuly znalosti z každodenního provozu společnosti a lépe reagovat při řešení problémů. „Také budou zajišťovat rychlou zpětnou vazbu o rozhodnutích exekutivního orgánu dovnitř společnosti,“ dodává předseda představenstva.

Dalšími členy představenstva se stali dosavadní ředitelé PGRLF – Ondřej Mareček, Petr Tureček a místopředsedou představenstva je nově pan Radovan Odstrčil.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz