Dne 12.5. 2016 byla uzavřena smlouva o spolupráci s další bankou v rámci programu Zajištění úvěrů, a to s Raiffeisenbank im Stiftland eG. K 16.5. 2016 mají s PGRLF, a.s. pro program Zajištění úvěrů uzavřenu smlouvu o spolupráci tyto banky:

  1. Erste Leasing, a.s.
  2. Raiffeisenbank, a.s.
  3. Komerční banka, a.s.
  4. Raiffeisenbank im Stiftland eG