Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy
strategie resortu Ministerstva zemědělství.
06. 06. 2016, 14:00 hod.
DEPO2015, Presslova 14, Plzeň 3

Program