Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy
strategie resortu Ministerstva zemědělství.
09. 06. 2016, 14:00 hod.
Zemědělská výstava Naše pole
Nabočany (Chrudim)

Program