Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) pokračuje v přípravě Fondu těžko pojistitelných rizik. Kvůli zpracování variantních řešení realizoval společně s agenturou PPM FACTUM rozsáhlý celorepublikový výzkum mezi zemědělci. Cílem bylo především ověřit jejich zájem o účast v tomto fondu a zjistit, zda jsou ochotni do fondu pravidelně přispívat.
Z výzkumu vyplynulo, že přibližně polovina (49 %) zemědělských podniků vyjadřuje zájem být účastníkem Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR). Častěji jde o právnické osoby, zejména větší firmy se 100 a více zaměstnanci – v této kategorii mají zájem asi dvě třetiny (68 %).

Častěji jsou to firmy, jimž nastala škoda v důsledku sucha, a to tím spíše, když nastala opakovaně nebo ve větším rozsahu (přesáhla 30 % průměrné produkce). Stejně tak jde častěji o firmy, jimž nastala škoda v důsledku nadměrných srážek, a to zejména, pokud přesáhla 30 % průměrné produkce. „Zájem zemědělců nás překvapil, v poslední době jsme měli signály, že ochota přispívat do Fondu těžko pojistitelných rizik je hodně nízká,“ komentoval výsledek výzkumu předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula a dodal: „Na podzim musíme připravit funkční model Fondu těžko pojistitelných rizik včetně variantních řešení, výsledky výzkumu budeme určitě brát v potaz.“

Výzkum se zaměřil také na to, zda zemědělcům vznikly v poslední době škody, na které se v současné době nemohou běžně komerčně pojistit. Z odpovědí více než 500 zemědělců vyplynulo, že v posledních deseti letech nastala škoda na rostlinné produkci v důsledku zemědělského sucha třem čtvrtinám zemědělských podniků, přičemž naprosté většině z nich tato škoda nastala v posledních pěti letech. Opakovaně v posledních deseti letech nastala tato škoda přibližně třetině zemědělců. Snížení produkce o více než 30 % průměrné produkce některé komodity se týkalo tří ze čtyř podniků, které utrpěly škodu v důsledku sucha v posledních deseti letech.
V důsledku nadměrných srážek v období sklizně nastala v posledních deseti letech škoda více než polovině (57 %) zemědělských podniků, přičemž naprosté většině z nich tato škoda nastala v posledních pěti letech. Opakovaně v posledních deseti letech nastala tato škoda přibližně čtvrtině zemědělců. Snížení produkce o více než 30 % průměrné produkce některé komodity se týkalo dvou třetin podniků, které utrpěly škodu v důsledku srážek v posledních deseti letech.
Zhruba polovina zemědělských firem (53 %) uvádí, že jim v posledních 10 letech nastala jak škoda v důsledku sucha, tak srážek.

Pojištění rostlinné produkce na běžně pojistitelná rizika mají sjednány přibližně dvě třetiny zemědělských podniků. Častěji se to týká právnických osob a větších firem. Mezi těmi, jež mají alespoň 100 zaměstnanců, je to 90 %, mezi těmi, které hospodaří na alespoň 1000 ha, je to 89 %. Pojištění mají sjednáno především ty firmy, které jsou žadateli u PGRLF a které by měly zájem o účast ve FTPR. Sjednané pojištění se většinou (61 %) vztahuje na 50-100 % rostlinné produkce a v této výši ho mají zejména ty firmy, které žádají o podporu PGRLF a měly by zájem o účast ve FTPR.