Chtěli bychom všechny žadatele o úvěry v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry ubezpečit, že se všemi žádostmi přijatými v prvním kole intenzivně zabýváme. K dnešnímu dni jsme už kontaktovali 60 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Na naší personálně posílené infolince jsme všem klientům i nadále k dispozici.