Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) letos přijal už více než 12 tisíc žádostí o využití některého z jeho programů. Schváleno jich přitom k dnešnímu dni bylo téměř 8200. „Ve srovnání s loňským rokem jde skutečně o velký nárůst zájmu zemědělců, za celý rok 2015 jsme žádostí měli 10600 a schváleno jich bylo přes 8500,“ komentuje průběžné letošní výsledky po necelých třech čtvrtletích předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.
Největší zájem je tradičně o program Zemědělec a o finanční podporu pojištění. U programu Zemědělec PGRLF pomáhá především vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků či výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku. Jde dlouhodobě o nejvyužívanější program z nabídky PGRLF. Forma podpory u tohoto programu spočívá v poskytnutí dotace části úroků z komerčního úvěru. V letošním roce PGRLF schválil u tohoto programu už téměř 2700 žádostí zemědělců (v roce 2015 jich bylo schváleno 1490). K velkému nárůstu došlo také u žádostí o snížení jistiny úvěru na nákup půdy. „V loňském roce požádalo o využití tohoto programu 55 zemědělců, letos už více než 470. Více než tři pětiny těchto žádostí přitom už PGRLF schválil,“ doplňuje Zdeněk Nekula.
V letošním roce bylo podáno téměř 6300 žádostí o finanční podporu pojištění. Cílem této podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění. PGRLF v tomto případě zemědělských subjektům hradí část nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.
Téměř tisícovku žádostí přijal fond u nových programů, které byly schválené na jaře letošního roku – a to u Investičních a Provozních úvěrů, které nově poskytuje přímo PGRLF. Schvalování těchto žádostí je časově nejnáročnější, především z důvodu doplňování podkladů, které jsou pro vyřízení nezbytné.