Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy
strategie resortu Ministerstva zemědělství.
14. 10. 2016, 14:00 hod.
Dům kultury Mladá Boleslav
Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav

Program