Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) stanovilo základní sazbu podpory u programu Zemědělec na 2 % p.a. Tato sazba s týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. U mladých zemědělců do 40 let je podpora zvýšena o jedno další procento.

„Výpočet výše poskytnuté dotace odpovídá alokovaným prostředkům, které na program Zemědělec máme schválené pro letošní rok,“ doplňuje předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. V praxi to pro žadatele znamená, že PGRLF formou dotace zlevňuje úrokovou sazbu, kterou zemědělec dostal od banky, která mu poskytla úvěr. Pokud má tedy od banky sjednaný například úrok 4 % p.a., díky programu Zemědělec mu bude dotací snížena na dvě procenta. Pokud by šlo o mladého zemědělce, bude mu snížena dokonce o 3 % p.a. Minimální úrokové zatížení zemědělce po zohlednění podpory však musí činit minimálně 0,5 % p.a.

Cílem programu Zemědělec je především pomoci rozvoji zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Jde dlouhodobě o nejvyužívanější program z nabídky PGRLF. V letošním roce PGRLF schválil u tohoto programu už téměř 3000 žádostí zemědělců. „U tohoto programu máme největší nárůst počtu schválených žádostí. Ve srovnání s loňským rokem je to už o 100 % více, v roce 2015 jich PGRLF schválil 1490,“ dodává Zdeněk Nekula.

Tento program má podle jeho slov také největší multiplikační efekt: „Je to podle dlouholetých zkušeností 1:14, pokud poskytneme podporu ve výši 550 miliónů korun, odpovídá to investicím do zemědělství ve výši více než 7 miliard korun.“

Ve srovnání s rokem 2015 je základní sazba podpory u programu Zemědělec o půl procenta nižší, činila 2,5 % p.a. Důvodem pro její snížení je zejména to, že u bank poklesla výše úroků u investičních úvěrů.