PGRLF: v roce 2016 měli zemědělci rekordní zájem o programy podpory

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijal v roce 2016 více než 14,5 tisíce žádostí o využití některého z jeho programů. Schváleno jich přitom loni bylo více než 11,5 tisíc. „Ve srovnání s loňským rokem jde skutečně o velký nárůst zájmu zemědělců, je to o téměř  40 procent,“ komentuje loňské výsledky předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. Větší zájem se projevuje i ve výši vyplacené podpory. Ta  dosáhla výše  1,560 miliardy korun (v roce 2015 to bylo 935 milionů korun).

Největší zájem byl tradičně o program Zemědělec a o Finanční podporu pojištění. U programu Zemědělec PGRLF pomáhá především vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku. Jde dlouhodobě o nejvyužívanější program z nabídky PGRLF. Forma podpory u tohoto programu spočívá v poskytnutí dotace části úroků z komerčního úvěru. V roce 2016 PGRLF schválil u tohoto programu přes 3200 žádostí zemědělců, což představuje nárůst o cca 114 % oproti roku 2015.

K velkému nárůstu došlo také u žádostí o snížení jistiny úvěru na nákup půdy u komerčních úvěrů. „V roce 2015 požádalo o využití tohoto programu 55 zemědělců, loni to bylo 680 žadatelů. Téměř dvě třetiny těchto žádostí přitom už PGRLF schválil,“ doplňuje Zdeněk Nekula a upozorňuje na fakt, že právě podpora nákupu zemědělské půdy byla jednou z priorit loňského roku.

Téměř 7000 přijatých žádostí se týká programů na finanční podporu pojištění v rámci stávajících tří programů PGRLF. Cílem této podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění. PGRLF v tomto případě zemědělským subjektům hradí část nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.  Příjem žádostí v rámci uvedeného programu byl ukončen k 30. 10. 2016 a ke konci roku bylo na bankovních účtech žadatelů o Finanční podporu pojištění více než 320 mil. Kč. Příjem žádostí do uvedeného programu byl opět zahájen k 1. 1. 2017.