Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto informovali, že na výpočtu podpory části úroků z úvěrů k 31. 12. 2016 v tuto chvíli intenzivně pracujeme.  U žadatelů splňujících podmínky pro výplatu podpory budou prostředky postupně vypláceny, a to po zpracování podkladů od úvěrujících společností. Výplata bude probíhat v několika tranších s tím, že první tranše by měla proběhnout již během února. Ihned po výplatě podpory bude na kontaktní e-mail žadatele odeslán protokol z vyúčtování. Nebyl-li kontaktní e-mail uveden, bude protokol odeslán poštou na adresu žadatele.