Ve dnech 11. – 14. 5. 2017 se zástupci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zúčastnili  Veletrhu NATUR EXPO BRNO. Na stánku MZe  v pavilonu F, společně s kolegy z Odboru lesního hospodářství MZe, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a  Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., poskytovali stávajícím i potencionálním klientům informace zejména o podpůrných programech PGRLF, způsobech podávání žádostí, termínech pro výplatu podpor a o výši podpory. Samozřejmostí byly konzultace s klienty nad již registrovanými žádostmi a poskytnutí dostupných informací týkajících se připravovaného nového kola poskytování investičních a provozních úvěrů. K dispozici pro klienty byly propagační materiály – brožurky, informativní leták PGRLF, Pokyny a vstupenky do Národního zemědělského muzea.

Návštěvnost informačního pultu PGRLF byla odpovídající počtu návštěvníků veletrhu, a i přes skutečnost, že PGRLF nebyl uveden v katalogu vystavovatelů, lze hodnotit návštěvnost a zájem jako nadprůměrné. Stánek v pavilonu F osobně navštívil i ministr zemědělství Marian Jurečka. 20170514_124748 IMG_7411