Představenstvo společnosti schválilo otevření 7. kola příjmů žádostí v rámci programu Sociální zemědělství, a to ke dni 1. 7. 2018 s termínem ukončení ke dni 31. 12. 2018.

Finanční alokace pro 7. kolo je ve výši 10 mil. Kč.