Zástupci naši společnosti proaktivně seznamují studenty středních škol zaměřujících se na oblast zemědělství s činností PGRLF. Mladí lidé tak mají lepší přehled o možnostech, jak podpořit a rozvíjet svá budoucí povolání začínajících zemědělců.

Fotografie ze školení minulý týden pro studenty Vinařské střední školy Valtice, poděkování patří i organizátorovi akce – Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje.