I v letošním roce se Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. představil během mezinárodní výstavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Maximální informovanost a podpora stálým i novým klientům – to jsou hlavní atributy, kterými se mohl pyšnit stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., který se nacházel na tradičním místě v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích.

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst návštěv stánku PGRLF – především z řad zemědělců a vlastníků lesů, kteří se velmi podrobně zajímali o naše produkty, které by mohly v budoucnu podporovat jejich podnikání,“ řekl předseda představenstva, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Celkový nárůst odborné veřejnosti oproti předešlým rokům činil 17%, a byl dán především větším povědomím o činnosti a podpoře poskytované PGRLF českým zemědělcům, farmářům a lesníkům.

Stánek PGRLF na Země živitelce

Stánek PGRLF na Země živitelce

Vedoucí oddělení administrace, David Černý, DiS. a ředitel úseku podpor, Bc. Jan Pátek, Dis.