Letos poprvé se společnost PGRLF, a.s. představí na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky, jinak známé jako Den Zemědělce. Do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. mohou návštěvníci zavítat kdykoliv během výstavy v Kámeni ve dnech 11.–12. září 2019. Referenti společnosti budou připraveni poskytnout veškeré informace o jednotlivých programech PGRLF, nebo pomoci s vyplněním konkrétních žádostí o podporu. Více o celé akci na https://www.denzemedelce.cz/