Nejnovější možnosti čerpání finančních prostředků pro zemědělce a lesníky – tak to je hlavní téma podzimního semináře Programu rozvoje venkova 2014–2020, který organizuje Regionální agrární komora Pardubického kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Přednášky jsou pořádány pro Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj s ohledem na právě vyhlášené 8. kolo příjmu žádostí o podporu. Přednášky se uskuteční se 25.–26. září v městysu Mlázovice a pardubické části Černá za Bory.

Aktuální informace naleznete na www.rakpa.cz