Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se již po několikáté stal partnerem Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí.

Nadaní studenti z České republiky, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska již po patnácté změřili své síly ve znojemských Mašovicích na Krajském mistrovství v orbě žáků a žákyň zemědělských škol. Společnost PGRLF, a.s. se zde představila nejen jako partner, ale také si pro mladé zemědělce připravila zajímavou přednášku.

Součástí prezentace fondu byl i odborný seminář, který posluchače seznámil s jednotlivými programy podpor PGRLF, a.s., a také přinesl jistou osvětu co do možností financování zemědělských strojů, zajištění pojištění, nebo například nákupu půdy pro budoucí zemědělce,“ řekl Vedoucí oddělení administrace, David Černý, DiS.

Samotné soutěže se zúčastnilo celkem 37 studentů ze 14 škol, a letos poprvé byly zastoupeny spolu s Českem i další země visegrádské čtyřky. Celkovým šampiónem se stala zástupkyně žáků ze Slovenska, Júlia Rebeka Daragics. Vedle soutěžního klání byla pro diváky připravena atraktivní ukázka současné zemědělské techniky a historické orby.

Celkový šampión Júlia Rebeka Daragics ze Slovenska / FOTO: archiv PGRLF, a.s.

Soutěžní technika / FOTO: archiv PGRLF, a.s. / FOTO: archiv PGRLF, a.s.

Soutěžní orba / FOTO: archiv PGRLF, a.s.