Již po šestadvacáté se uskutečnilo tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů ve Skalském dvoře. Letošní akce pořádaná Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání nesla hlavní téma „Podmínky hospodaření ve střednědobém horizontu“ a proběhla 4.–5. listopadu 2019.

Ve večerní moderované diskuzi na téma „Adaptace na změny v zemědělství“ vystoupil mimo jinými i předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Moderovaná diskuze na téma „Adaptace na změny v zemědělství“
Moderovaná diskuze na téma „Adaptace na změny v zemědělství“