V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck.

Společnost PGRLF dlouhodobě spolupracuje se SMA, která v roce 2019 oslavila své již dvacetileté působení v českém agrárním prostředí. Právě mladí zemědělci a jejich podnikání jsou ze strany PGRLF velkou mírou podporováni, a to nejen prostřednictvím zvýhodněných sazeb programů PGRLF.

Společnost mladých agrárníků je jedním z partnerů, který zastupuje určitý segment našich klientů – tedy mladé agrárníky. A je tak jedním z klíčových mediátorů, který šíří mezi svými členy zkušenosti a informace o možnostech různých podpor jejich podnikání, a tedy i produktech PGRLF,“ sdělil předseda společnosti PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Mladí agrárníci udělili vybraným spolupracujícím společnostem nově vzniklou cenu Křišťálový klas, kterou tak chtěli ohodnotit přínos činností, které tyto instituce pro mladé zemědělce vykonávají.  

Toto ocenění nás velmi těší, a je do určité míry projevem významu naší dlouholeté práce. Svým způsobem – v dobrém smyslu slova – nás to rovněž zavazuje. V tomto ohledu bych byl velmi rád, aby společnost PGRLF byla i do budoucna vnímána jako přínosná a ceněná organizace, která má v rámci svých možností skutečně kvalitní klientský přístup, jak je tomu dnes,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a dodává: „Stejně jako spolupráce s ostatními nevládními organizacemi a školami, tak i partnerství se SMA je pro nás důležité, a rádi bychom si ho udrželi, protože ho vnímáme jako základ pro pozitivní obraz a význam naší společnosti. Většina mladých zemědělců má i díky SMA  již od začátku svého podnikání povědomí o naší společnosti, což významně přispívá k dalšímu profesnímu růstu a rozvoji jejich činností v zemědělství a venkovském prostoru.“   

Foto: archiv Týdeník Zemědělec, Zuzana Fialová

Spolu s PGRLF byly oceněny i další instituce a osobnosti, které za uplynulých 20 let byly přínosem pro práci SMA. Mezi nimi byly např. Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, Česká zemědělská univerzita v Praze, CEJA, Česká společnost rostlinolékařská, nebo Česká akademie zemědělských věd.