Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes spustil příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. U tohoto 10. kola byl stanoven limit 250 žádostí. Tato kvóta byla již naplněna, a proto se dané kolo uzavírá.

Již 10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo otevřeno přesně   v 9 hodin ráno. Podobně jako v předešlých kolech, i zde byl stanoven maximální počet žádostí, které mohou být podány v rámci daného kola, a to na 250 žádostí. Tento limit byl naplněn v rámci několika minut, čímž se příjem žádostí ukončil.

 „Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje společně s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem malé a střední podniky. Součástí těchto subvencí je mimo jiné i program PGRLF Investiční úvěry Zemědělec, o který mají zemědělci již od jeho spuštění před několika lety velký zájem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

A předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck dodává: „Velmi nás těší, že zemědělci využívají našich programů v tak hojné míře. Což dokládá i fakt, že v 10. kole programu Investiční úvěry Zemědělec byly podány žádosti v celkové  výši 281.108.425 Kč.“

V rámci programu bylo možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Přičemž samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.