Již 10. ročník prestižního Manažerského večera zemědělců a potravinářů Čech, Moravy a Slezska s koncertem se uskutečnil 28. února 2020 v prostorách Kláštera Premonstrátů v Želivě. Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se stal podobně jako v předešlých letech i letos partnerem této společenské události.

Po skončení koncertní části v Kostele Narození Panny Marie, během které vystoupil operní pěvec Jakub Pustina, diskutovali představitelé PGRLF se zástupci zemědělských organizací a podnikateli o aktuálních podmínkách na českém trhu. Pozitivní ohlasy zazněly především ze strany zemědělců ze Středočeského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kteří zaznamenali růst rostlinné a živočišné výroby, vzrůstající tendenci odbytu a vůbec rozvoj svých společností, a to i díky velkého přispění společnosti PGRLF.

Kostel Narození Panny Marie v Klášteře premonstrátů v Želivě