Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje, že dne 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Zemědělec se těší u zemědělců velké oblibě, což dokládá i fakt, že stanovená kvóta přijatých žádostí byla vždy naplněna během několika minut. Pro 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádostí,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.  

Současně si dovolujeme klienty upozornit, že do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Pokud tedy v předešlých měsících klient již uzavřel smlouvu, do programu Investiční úvěry Zemědělec získá přístup až po uplynutí 1 roku od podpisu. Přesné znění pravidel je uveřejněno na internetových stránkách společnosti v části KE STAŽENÍ.

Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538            

E-mail: info@pgrlf.cz