Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes v 9.00 hodin otevřel příjem žádostí do dalšího kola programu Investiční úvěry Zemědělec. Stanovený limit 250 žádostí byl již naplněn, 11. kolo tohoto programu se tímto uzavírá. 

Program Investiční úvěry Zemědělec se již řadu let řadí mezi nejvyhledávanější podpory společnosti PGRLF, což dokládá i rychlé naplnění kvóty pro příjem žádostí v řádu několika minut.  

Program Investiční úvěry Zemědělec patří z hlediska podpor ze strany Ministerstva zemědělství k důležitým subvencím pro malé a střední podniky v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejen s ohledem na stávající situaci v rámci českého zemědělství jsme se proto rozhodli program otevřít dříve, aby byla zajištěna kontinuální podpora těmto subjektům,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

„Ačkoliv příjem žádostí v rámci tohoto kola byl ukončen, mají naši potencionální klienti aktuálně možnost podávat žádosti v rámci dalších programů podpor, a to jak podpor investičních, tak podpor souvisejících s pojištěním hospodářských zvířat, plodin či lesů,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Program Investiční úvěry Zemědělství je určen na pořízení investičního majetku souvisejícího se zemědělskou prvovýrobou. Žadateli může být poskytnuta podpora na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 tis. Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících zemědělců je podpora navýšena na 40 %.  Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

V současné době se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství finalizuje nový program podpory PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru, který bude určen pro malé a střední podniky. O spuštění nového programu bude společnost informovat prostřednictvím tiskové zprávy na svých webových stránkách www.pgrlf.cz.