Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. bude i nadále pokračovat v poskytování podpory v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva.

Od 1. ledna 2021 mohou žadatelé dále získávat podpory v programech Lesní hospodář, Zpracovatel nebo Zpracovatel dřeva. Nově budou klienti žádající o podporu dokládat méně dokumentů, než tomu bylo doposud.

Společně s prodloužením možnosti podávat žádosti do těchto programů podpor došlo také ke snížení administrativní zátěže klientů. Celý proces žádosti by se tak měl pro klienty usnadnit,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Jedná se podporu ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů a maximální sazba podpory může být až 5 %. Více o samotných programech a další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách společnost www.pgrlf.cz.