Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes v 9.00 hod. zahájila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Kvóta 250 žádostí byla již naplněna a 12. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec je tímto uzavřeno. 

V rámci programu Investiční úvěry Zemědělec je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Pro zjednodušení podání, a to i s ohledem na aktuální pandemickou situaci, mohli žadatelé žádost vyplnit pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

Dále připomínáme možnost žádat o podporu v rámci programu Zemědělec, který je otevřen a příjem žádostí je bez časového omezení tzn. kontinuální.