Nabídka programů PGRLF zahrnuje tituly, které jsou vhodné i pro lesní školkaře. Aktuální problematice lesního školkařství v České republice se věnuje nové číslo sborníku Sdružení lesních školkařů ČR, ve kterém se dočtete právě i o zmíněných podporách ze strany PGRLF, a to na str. 57.