Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., zve na zemědělskou výstavu Naše Pole, která se uskuteční 15.-16. června 2021 od 9.00 hod v Nabočanech u Chrudimi.

Součástí prezentace PGRLF bude mimo jiné poskytování informací o programech PGRLF a poradenství pro podání žádostí.