Na stránkách aktuálního čísla týdeníku Zemědělec naleznete ohlédnutí za výstavou Naše pole, na které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vystavoval a rovněž zde vystoupil předseda představenstva Vladimír Eck, který prozradil, že společnosti PGLRF byl posílen pro tento rok rozpočet. Což je dobrá zpráva pro zemědělce, protože by nemělo dojít k výraznému propadu jednotlivých sazeb podpor.