Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se již tradičně prezentovala v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. V rámci své expozice zaznamenala značný zájem o činnost společnosti, nabízené podpůrné programy a celkový nárůst osobních konzultací.

Po roční odmlce, způsobené pandemií koronaviru, se mohli klienti a potenciální zájemci o podpůrné zemědělské programy opět osobně setkat se zástupci PGRLF v rámci agrosalonu Země živitelka, který proběhl od 26. do 31. srpna 2021 na Výstavišti České Budějovice. V letošním roce se společnost PGRLF, a.s. prezentovala novou expozicí, která byla umístěna v rámci pavilonu T1.

Je zcela zřejmé, že řada klientů a zájemců využila návštěvu výstavy Země živitelka jako vhodnou příležitost pro osobní konzultaci ohledně programů PGRLF, čemuž i odpovídala výrazná návštěvnost naší expozice“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Během výstavy Země živitelka byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný Národní pavilon Z, který bude sloužit rovněž jako multifunkční konferenční a společenské centrum. Dále byl položen základní kámen budovy Národního zemědělského muzea, jehož slavnostního poklepu se spolu s ministrem zemědělství a další mi významnými osobnostmi účastnil za PGRLF předseda představenstva, Vladimír Eck.

Děkujeme všem zájemcům a klientům, kteří využili možnost a v rámci tradiční výstavy Země živitelka navštívili naši expozici.