Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpor u programů Zemědělec, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel. Více také na stránkách týdeníku Zemědělec.