Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dlouhodobě podporuje české zemědělství i lesnictví i prostřednictvím podpory pojištění. Více na stránkách týdeníku Zemědělec.

Detailnější informace k jednotlivých programům podpor naleznou žadatelů na stránkách společnosti PGRLF v sekci PROGRAMY.