Jak fungují podpory ve formě úvěrů v PGRLF, ale i řada zajímavých informací o programech společnosti, i o tom je rozhovor s vedoucí oddělení Front office podpory, Markétou Smočkovou, na stránkách týdeníku Zemědělec.