Ve středu 13. července 2022 v 9.00 hodin byl spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Stanovený limit přijatých žádostí byl již naplněn, čímž se 4. kolo tohoto programu uzavírá.

Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité tituly podpory lesním hospodářům ze strany PGRLF. Cílem je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení pro hospodaření v lese, nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice by tedy měla vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného podniku.

Spolu s titulem Investiční úvěry Lesnictví společnost PGRLF, a.s., nabízí pro subjekty v oblasti lesnictví a zpracování dřeva i další programy podpor, jakými jsou například Lesní hospodář nebo Zpracovatel dřeva, které jsou otevřeny nepřetržitě po celý rok. Úplný seznam programů podpor je k dispozici na stránkách www.pgrlf.cz.

Tisková zpráva ke stažení.