V letním dvojčísle AGRObase vyšel na str. 15 rozhovor s novým předsedou představenstva PGRLF, Josefem Kučerou.