Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Tato kola budou otevřena u titulu Potravináři ve středu 14. září 2022 v 9.00 hod. a v případě programu Provoz 2022 ve čtvrtek 15. září 2022 v 9.00 hod.

S ohledem na velký zájem ze strany zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin společnost PGRLF, a.s., ve velmi krátkém čase spouští další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 a Potravináři, které jsou určeny na snížení jistiny u provozních úvěrů malých a středních podniků k eliminaci negativních dopadů na hospodaření těchto podniků v souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině.

Pro toto kolo je určen limit 50 přijatých žádostí v případě programu Potravináři a 350 přijatých žádostí pro program Provoz 2022. Pro financování těchto dvou programů nebudou využity prostředky, které jsou alokovány pro jiné programy PGRLF, jakými jsou např. programy Finanční podpora pojištění nebo Zemědělec.

Výše podpory na snížení jistiny provozního úvěru činí u programu Potravinář až 1 250 000 Kč a u programu Provoz 2022 až 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Aby se podpora dostala k co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin, klienti, kteří již byli v rámci prvního kola programů Provoz 2022 a  Potravináři úspěšně zaregistrováni, již znovu nemohou podat žádost o podporu ve stejném programu. Veškeré informace spolu s nejčastějšími dotazy jsou pro žadatele k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA ke stažení.