Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum doručení PGRLF, místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.

Dle platných Zásad se Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok dokládá ve formě originálu či úředně ověřené kopie. Doklady o zaplaceném pojistném se předkládají v prosté kopii.

Spolupracující Pojišťovny, u nichž je akceptováno doložení Potvrzení se strojovým podpisem ze strany Pojišťovny:

  • ČSOB Pojišťovna, a.s.
  • Allianz pojišťovna, a.s.
  • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka (Agra pojištovna)
  • Generali Česká pojišťovna a.s.

U těchto pojišťoven je akceptován strojový podpis ze strany pojišťovny ovšem opatřený originál podpisem ze strany klienta (nemusí být úředně ověřen).

Klient má za povinnost takové potvrzení opatřit svým podpisem a požadovaným způsobem a v požadované formě doručit PGRLF.

Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok nelze PGRLF doručit e-mailem.

————————————————————————————————————————————

Spolupracující Pojišťovny, u nichž není akceptováno doložení Potvrzení se strojovým podpisem ze strany Pojišťovny:

  • Kooperativa pojišťovna, a.s.
  • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  • Direct pojišťovna, a.s. 

U těchto pojišťoven není akceptován strojový podpis ze strany pojišťovny. Podpis musí být originál od pojišťovny a také ze strany klienta (nemusí být úředně ověřen).

Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok nelze PGRLF doručit e-mailem.