Včera proběhl slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků České ceny za architekturu a Národní pavilon Z patří mezi pětici finalistů. Porota především ocenila práci ve stávající budově bez zbytečných demolicí, s nevelkým rozpočtem a s netušenými stavebními a architektonickými kvalitami. Tento pavilon slouží jako multifunkční a variabilní prostor pro různé typy akcí.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., jako jediná akcionář výstaviště, gratuluje k tomuto úspěchu.